• CZ
  • DE
  • EN
  • HR

Imotski

Grad u Dalmatinskoj zagori, 67 km udaljeno od Makarske, 65 km od Omiša, na padini sjeveroistočnoga krškog oboda Imotskog polja. Jedan od najomiljenijih izletničkih ciljeva iz Makarske rivijere i Omiša. Posjećuje se zbog krških-seizmičkih jezera – Modro jezero i Crveno jezero – koje su geomorfološka i hidrografička atrakcija.